Forrellats electromagnètics

Model 820 Taula de mesures

Pany electromagnètic de seguretat. Passador d'enclavament cilíndric. Servei permanent 100 % c/continu.

Model 82000
CODI SENSE ACCIONAMENT ELÈCT.
82000 OBERT
TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ OPCIONAL
Modelo 820. Measurement table
Mesures expressades en mm

Pany electromagnètic de seguretat. Passador d'enclavament cilíndric. Servei permanent 100 % c/continu

Model 82020
CODI SENSE ACCIONAMENT ELÈCT.
82020 TANCAT
TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ OPCIONAL
Model 820
Mesures expressades en mm