Electroimants de maniobra corrent altern

Model 500 Taula de mesures

Model 500

Electroimants d'accionament lineal i efecte simple. El nucli mòbil llisca sobre suports d'una gran duració lliure de manteniment.

La posició de muntatge no altera el bon funcionament de l'aparell, es pot fer servir perfectament la posició horitzontal.

Model 500. Taula de mesures

Mesures en mm.

TIPUS A B C D E F G H I J K L M N O P
500 51 48 44 27 32 - - 5 - 1,5 20 10 5 5 10,5 5
501 51 48 51 27 40 - - 5 - 1,5 20 10 5 5 18 5
502 60 64 48 27 36 27 10 5 5 2 20 11 5,5 5,5 17,5 5
504 60 64 58 27 45 27 10 5 5 2 20 11 5,5 5,5 27 5
508 83 79 67 42 48,5 43 14 6,2 6,2 2 20 13 6 7 26,5 6,5
512 83 79 80 42 61,5 43 14 6,2 6,2 2 20 13 6 7 40 6,5

TIPUS 500/501 MUNTATS AMB SUPORT VERTICAL

VALORS DE FORÇA MAGNÈTICA PER A 110 I 220 V. 50 Hz.

Els valors indicats a les taules corresponen a la força en kg, en cada moment del seu recorregut. La potència útil s'obté restant el pes del nucli mòbil del valor indicat de les taules, en el cas del de funcionament vertical, i sumant-lo si funciona en inversa.

TIPUS 500 501 502 504 508 512
en mm Kg VA Kg VA Kg VA Kg VA Kg VA Kg VA
0 1,6 17 3,5 22 4,7 40 8,5 65 13,4 88 17,2 110
2 1,2 40 3,1 78 4,4 110 8 160 12 320 15 340
4 1 72 2,8 140 4 190 7,1 300 10,8 580 14,6 720
6 0,9 80 2,4 160 3,8 210 6,7 340 9,2 660 13,2 836
8 0,8 98 2,2 200 3,05 250 4,9 450 7,9 820 12,1 970
10 0,8 108 2,1 220 2,85 300 4,4 580 7,2 950 11,3 1080
15 0,6 140 1,8 320 2,3 650 3,7 900 5,6 1340 9,7 1630
20 0,4 180 1,4 420 1,8 980 2,64 1220 5,1 1760 8 2140
Pes nucli 0,075 0,120 0,170 0,260 0,410 0,620
Kg
Pes total 0,280 0,430 0,630 0,910 1,480 2,100