Petit electroimant de maniobra simple

Petit electroimant de maniobra simple
Model 600

Model 600

Tensió d'alimentació opcional
Servei permanent / intermitent

Característiques tècniques

Altres productes