Política de privacitat

Informació sobre protecció de dades

Denominació social
JOVÉ APARATOS ELECTROMAGNÉTICOS, S.A.
Dir. Postal: C/MIQUEL TORELLO I PAGES, 43 NAU 3 08750
MOLINS DE REI (BARCELONA)
Tfn: 93 4750015
Email: INFO@ELECTROIMANESJOVE.COM
Finalitat

Per a què fem servir les dades?

La següent Política de privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a JOVÉ APARELLS ELECTROMAGNÈTICS, S.A .; això inclou qualsevol dada personal recollit a través de la nostra pàgina web http://www.electroimanesjove.com/, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats empresarials.

Quant de temps custodiem les seves dades?

Les dades de possibles clients que no acabin contractant cap servei, seran automàticament eliminats passat un any des del contacte, sempre que el possible client no hagi mostrat més interès en els nostres serveis o productes. En cas de contractar algun servei, les dades seran tractades mentre duri la relació comercial i, un cop conclosa pel temps de necessari per respondre davant de possibles responsabilitats legals. En relació a les dades laborals aquests seran tractats mentre duri aquesta relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En el supòsit de realitzar alguna entrevista per una vacant laboral, les seves dades personals seran arxivats per un període d'un any, després dels quals, de no haver estat seleccionat, s'esborraran dels nostres sistemes.

Legitimització

Les dades dels clients seran tractades per JOVÉ APARELLS ELECTROMAGNÈTICS, SA, així com aquells relacionats amb els treballadors, per al compliment de la relació contractual.

Únicament tractarem les seves dades amb fins promocionals si ens has donat el seu consentiment específic per a això. Sempre tindràs l'opció de revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades amb aquestes finalitats.

Destinataris

Cessions de dades a tercers

Les seves dades personals no seran cedides a tercers sense el seu consentiment, llevat que hi hagi una llei que obligui a JOVÉ APARELLS ELECTROMAGNÈTICS, SA a aquest cessió de dades.

Categoria de dades

Tipologia de dades tractades:

  • Dades identificatives (nom, cognoms).
  • Dades de contacte (correu electrònic, telèfon).
  • Dades acadèmiques.
  • Historial laboral.

En cap cas recollirem dades sensibles.

Drets

Té dret a:

  • Accedir a les dades personals.
  • Rectificar les dades personals.
  • Suprimir les dades personals.
  • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels seus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l'agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
  • Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar els seus drets.