Panys electromagnètics

Model 830 Taula de mesures

Model 830

Electroimant de tancament 12 24 V c/continu. Passador d'enclavament cilíndric. Tancat sense accionament elèctric

CODI
83000 SERVEI INTERMITENT 15% ED.
83010 AMB ACCIONAMEMT MANUAL INTERIOR DE SEGURETAT
Modelo 830. Tabla de medidas
Mesures expressades en mm